De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Leven&Zorg levert diverse WMO diensten:

  • Begeleiding thuis
  • Hulp bij het huishouden
  • Mantelzorg