Wat is Leven & Zorg?

Leven & Zorg is een interculturele organisatie met werkgebieden in Amsterdam. Wij richten ons met name op thuiszorg, Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ) en Jeugdzorg. Met thuiszorg bedoelen we hulp bij het huishouden en begeleiding,

Waarom doorverwijzen naar Leven & Zorg?

Er zijn weinig zorgorganisaties die én GGZ én Thuiszorg bieden. Wij wel. Want wij willen de juiste zorg, op het juiste moment en op de manier die de patiënt wenst bieden. Vanuit de thuiszorg zagen wij een groeiende behoefte voor GGZ behandelingen aan patiënten. Daarom besloten wij om ook GGZ zorg aan te bieden.

De behandelaren van de GGZ, de maatschappelijk werkers en medewerkers van hulp bij huishouden nauw samen. Mocht uw patiënt meer of andere hulp nodig hebben, handelen we doeltreffend door tijdig de medewerkers van de verschillende disciplines te betrekken en, indien nodig, in te zetten.

Leven & Zorg kent geen bureaucratie; de lijnen zijn kort: daarom kunnen we snel schakelen en inspringen op veranderende situaties. We zijn flexibel en toegankelijk. U kent de zorgverleners of behandelaren persoonlijk en u krijgt uw contactpersoon snel te pakken wanneer dat moet.

We denken we graag in mogelijkheden én met u en uw patiënt mee. De patiënt bepaalt, zover als mogelijk is, onze zorgverlening.

De zorgverlening en de behandelingen sluiten aan op de culturele en/of religieuze achtergrond van cliënten en kan in eigen taal aangeboden worden. Onze medewerkers vormen een afspiegeling van de grote stad en zijn bekwaam in het omgaan met diversiteit

.

Basis GGZ: 12 weken intake + 6 weken behandeling
Spec. GGZ: 16 weken intake + 8 weken behandeling

Wij begrijpen dat het (deels) afhankelijk zijn van een hulpverlener een grote impact heeft op het leven van patiënten. Vandaar dat wij met kleine teams werken en we zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij hen over de vloer laten komen of behandelen. Zo ziet de patiënt vaak dezelfde, vertrouwde gezichten!

Leven en Zorg werkt intensief samen met huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, algemene ziekenhuizen en ambulante zorgaanbieders. Maar ook met (overkoepelende) familieraden, familie-organisaties, cliëntenraden en zorgverzekeraars.
Voor acute psychiatrie is er een samenwerkingsverband met Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?

Onze specialisten geven u graag advies. Wij luisteren graag uw vragen en helpen u verder op weg.