Leven & Zorg Kind & Jeugd GGZ

Vanaf 1 januari 2018 is Leven en Zorg gestart met een afdeling voor Kind & Jeugd GGZ. De jeugdzorg van 5-18 jaar valt niet onder de zorgverzekeringswet, maar wordt door de gemeente waarin het kind woont geregeld.


Waarom kiezen voor de Kind en Jeugd GGZ van Leven & Zorg?

Wanneer kinderen en jeugdigen van 5 tot 18 jaar veel moeite hebben om te functioneren thuis en/of op school, kunt u bij de Kind en Jeugd GGZ van Leven & Zorg terecht. Een psychodiagnostisch onderzoek is vaak nodig om er achter te komen wat de oorzaak is van het problematische gedrag. Als duidelijk is wat er aan de hand is, dan kunnen wij een behandeling bieden.

Bij onderzoek en behandeling kijken we naar kind en jeugdige in zijn/haar context, vanuit de systeemtheorie. Het systeem wordt betrokken in onderzoek en behandeling. Op welke manier is afhankelijk van hulpvraag en leeftijd.

Waarin is de GGZ behandeling bij Leven & Zorg uniek?

Ons team bestaat uit een GZ-psycholoog, psychologen en orthopedagogen. Zo nodig kunnen we een kinderpsychiater consulteren.
Wij zetten ons in om weer perspectief te bieden in een uitzichtloze situatie. Onderzoek kan hierbij helpen. Bij de behandeling is het principe van ‘empowerment’ leidend. Dit betekent dat gekeken wordt naar sterktes en krachten van kind/jeugdige en ouder(s) en dat daarbij wordt aangesloten, met als doel om op eigen kracht verder te gaan. Dit vraagt een voortdurende afstemming van alle betrokkenen. Gaandeweg zal duidelijk worden wat mogelijk is.

Tijdens onderzoek en behandeling vinden wij het zeer belangrijk om aandacht te besteden aan de taal en cultuur van een kind/jongere en zijn/haar gezin.

Wij spreken de volgende talen: Nederlands, Engels en Arabisch. Indien nodig is een tolk aanwezig. We houden rekening met culturele normen en waarden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Bij het vermoeden van een kinderpsychiatrische stoornis en/of een licht verstandelijke beperking kan eerst onderzoek gedaan worden om te bekijken hoe het probleemgedrag begrepen kan worden. Op grond van de conclusie wordt geadviseerd welke behandeling is aangewezen.

Wij doen onderzoek naar AD(H)D, depressie, trauma (PTSS), autisme, gedrags- en angststoornissen.

Doorgaans maakt onderzoek naar het cognitieve functioneren deel uit van het psychodiagnostisch onderzoek. Wanneer door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of om een andere reden een verbale intelligentietest niet is aangewezen, wordt een non-verbale intelligentietest afgenomen.

 

Behandeling BGGZ/SGGZ, segment B
Wij behandelen de volgende stoornissen: AD(H)D, depressie, trauma (PTSS), autisme, gedrags- en angststoornissen.

Wij maken gebruik van de volgende behandelmethoden:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • EMDR
  • Psycho-educatie
  • Speltherapie
  • Ouderbegeleiding

Om in aanmerking te komen voor Jeugdzorg is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist, of van het Ouder- en Kindteam (OKT). Bij een andere verwijzer kunt u contact met ons opnemen.

Na aanmelding via onze website volgt een intake. Wij proberen om de intake te plannen binnen twee weken na ontvangst van de verwijzing.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?

Onze specialisten geven u graag advies. Wij luisteren graag uw vragen en helpen u verder op weg.