Behandelproces

Hieronder leggen wij u graag stapsgewijs uit hoe de behandeling, van aanmelding tot einde behandeling, verloopt.

Stap 1: Verwijsbrief

Als wij de verwijsbrief van uw huisarts hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een kennismakingsgesprek, oftewel een intakegesprek, met u te plannen. Tijdens dit telefonisch contact kunt u uw voorkeuren voor een behandeltaal aangeven. Wij kunnen niet garanderen dat u meteen bij de behandelaar die deze taal spreekt terecht kunt: dat heeft te maken met de beschikbaarheid van deze psycholoog of psychiater.

Leven en Zorg biedt naast BGGZ ook Specialistische GGZ. In dien bij de intake ingeschat wordt dat Basis GGZ onvoldoende toereikend is, kan opgeschaald worden naar specialistisch GGZ.  Leven en Zorg GGZ werkt nauw samen met ambulante teams maatschappelijk werk en hulp bij huishouden. Door de korte lijnen wordt u optimaal bediend. Ook werkt Leven en Zorg samen met huisartsen door detachering van POH GGZ in de huisartspraktijk voor eerste lijns zorg.

Stap 2: Uitnodiging en vragenlijst

U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek toegestuurd met daarbij een vragenlijst, informatie over wat u moet meenemen naar dit gesprek en algemene informatie over Leven & Zorg GGZ. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult en meeneemt naar de intake. Deze informatie heeft de behandelaar nodig tijdens het gesprek. Tijdens de behandeling kunnen we uw voortgang onder andere meten aan de antwoorden en de uitkomsten van deze vragenlijst.

Stap 3: Intakegesprek

Tijdens dit eerste gesprek, dat ongeveer een uur duurt, stelt de psycholoog u vragen over uw achtergrond en uw klachten. Na ongeveer drie kwartier sluit de regiebehandelaar aan. Deze is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De regiebehandelaar stelt aanvullende vragen en geeft een voorlopig advies en stelt de aard van uw klachten vast.

Stap 4: Toestemmingsformulier

Tijdens het intakegesprek vragen wij u om toestemming te geven voor het uitwisselen van uw gegevens tussen uw huisarts en andere betrokken instanties of behandelaren uit het verleden. Zo krijgen wij niet alleen een volledig beeld van uw situatie, maar houden we ook uw andere hulpverleners goed op de hoogte van uw voortgang.

Nadat u schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van gegevens, sturen wij een brief naar uw huisarts met daarin een terugkoppeling. In deze terugkoppeling staat onder andere dat wij u gaan behandelen en wat de aard van uw klachten is.

Stap 5: Behandelplan

Op basis van de informatie van het intakegesprek, het advies en de aard van de klachten, stelt degene die uw intake heeft afgenomen, een behandelplan op met u. Uw inspraak is belangrijk bij het vaststellen van het plan. In dit plan staat beschreven wat uw klachten zijn, de aard hiervan, welke behandelvorm er gebruikt zal worden, afspraken, evaluatiemomenten, en – het belangrijkste – wat het u gaat opleveren (behandeldoelen).

Stap 6: De behandeling

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u meerdere behandelaren ziet. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw gehele behandeling. In de Basis GGZ is de regiebehandelaar een GZ psycholoog en in de specialistische GGZ is dit, afhankelijk van uw problematiek,  een GZ psycholoog of de psychiater. Vaak zal een psycholoog een deel van uw behandeling uitvoeren waarbij hij of zij onder toeziend oog van uw regiebehandelaar werkt.

Tijdens uw therapie evalueren de behandelaar of behandelaren en u de voortgang regelmatig. Ook  bespreken de behandelaren uw therapie geregeld in een zogenaamd multidisciplinair overleg. In dit overleg zitten andere behandelaren en soms – op afroep- professionals uit andere disciplines. Het kan zijn dat, wanneer u meer of andere zorg nodig heeft, zoals hulp bij het huishouden, thuiszorg of maatschappelijke begeleiding, zij deze medewerkers inschakelen om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Stap 7: Bereikbaarheid

Binnen kantoortijden kan telefonisch contact worden opgenomen met leven en Zorg. Mocht de betreffende hulpverlener afwezig zijn, is er een voorwacht dienstregeling. Client wordt dan te woord gestaan door de dienstdoende collega. Leven en Zorg werkt samen met spoedeisende psychiatrie Amsterdam (SPA) voor zorg buiten kantoortijden en het weekend.

Stap 8: Afsluiting/nazorg

Wanneer uw behandeling afloopt evalueren we het gehele traject en vragen wij u om uw ervaringen met ons te delen via een tevredenheidsonderzoek. Dit kan uiteraard anoniem ingevuld worden. Ook zullen wij een afsluitbrief schrijven voor de huisarts of een andere zorgverlener met daarin het resultaat van de behandeling en eventueel advies voor een vervolgbehandeling. Deze brief versturen wij alleen als u toestemming geeft.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?

Onze specialisten geven u graag advies. Wij luisteren graag uw vragen en helpen u verder op weg.