Behandelvormen

Basis GGZ en Specialistische GGZ

De geestelijke gezondheidszorg is globaal onderverdeeld in Basis GGZ en Specialistische GGZ. Uw behandeling valt onder de Basis GGZ als u last heeft van klachten waarbij er geen aanwijzingen zijn die duiden op gevaar van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, verergering van klachten, zelfdoding, geweld of zelfverwonding. Indien het risico hierop hoog is, zal u geholpen worden in de Specialistische GGZ. Bij de Specialistische GGZ zal u ook met regelmaat gezien worden door de psychiater.

Onze therapieën

De behandelaren zijn gespecialiseerd in psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, systeem/relatietherapie en traumabehandeling (EMDR), farmacotherapie, KPSP therapie (Kortdurende Psychoanalytische Steun Psychotherapie) en E-Health. Hieronder leggen we uit wat de behandelingen inhouden.

Psychotherapie is een behandelmethode waarbij u in gesprek gaat met de behandelaar. Deze vorm van behandeling heeft als doel dat u beter met uw klachten, zoals bij extreme angstgevoelens, extreem gedrag, of depressie kunt omgaan. Of dat deze verminderen. De behandeling kan kort zijn als het kan, of langdurigee wanneer nodig.

Het ombuigen van je gedachtes, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen is waar cognitieve gedragstherapie zich op richt. Niet de gebeurtenissen, maar negatieve gevoelens zorgen ervoor dat u zich op een manier gedraagt waar u niet gelukkig van wordt. Met de behandelvorm helpt de behandelaar u om anders naar de gebeurtenissen te kijken, zodat u bijvoorbeeld minder somber in het leven staat en positiever kunt handelen.

Als u met klachten loopt, kan dit grote gevolgen hebben van mensen in uw omgeving. Bij systeemtherapie, ook wel gezins-en relatietherapie genoemd, helpt de behandelaar u en uw gezin of andere dierbare om de onderlinge relaties te versterken en om zo te voorkomen dat een gezin uit elkaar valt. Ook probeert systeemtherapie te voorkomen dat een ouder die vroeger bijvoorbeeld mishandeld is, niet zijn of haar kind gaat mishandelen.

Bij Farmacotherapie krijgt u geneesmiddelen om uw klachten weg te nemen of te verminderen. De psychiater schrijft de medicatie (geneesmiddelen) voor en tijdens de behandeling zal u hem of haar regelmatig zien om de voortgang te bespreken.

Wanneer nare en schokkende beelden door uw hoofd blijven spoken en u daar veel last van heeft of u hierdoor niet goed kunt functioneren, kan EMDR therapie u helpen.  EMDR, dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, helpt u om van uw trauma of schokkende herinnering af te komen. De behandelaar doet dit door u te vragen de schokkende gebeurtenis (steeds) opnieuw te beleven en er andere gedachtes en gevoelens aan te koppelen. Hierdoor verliest de herinnering aan de gebeurtenis aan kracht en emotionele lading. EMDR helpt bij het wegnemen van angststoornissen, de gevolgen van meervoudige trauma’s,  chronische pijn en een negatief zelfbeeld.

Deze vorm van psychoanalytische behandeling richt zich op mensen die kampen met chronische of telkens terugkerende stemmingsklachten. De therapeut onderzoekt met u welke negatieve ervaringen uit het verleden u belemmeren in uw dagelijks leven. Op deze manier krijgt u inzicht in uzelf en het herkennen van gedachtes, emoties en gedrag die uw leven negatief beïnvloeden. KPSP heeft als doel uw klachten te doen verminderen, maar ook om uw zelfbeeld te verbeteren zodat uw stemmingsklachten afnemen

Bij Leven & Zorg GGZ kunt u ook terecht voor E-Health behandeling. Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van online behandelprogramma’s die uw klachten helpen te verminderen. Deze programma’s kunnen u goed ondersteunen om angstklachten, depressie en slaapproblemen te verminderen. Naast de online behandeling, is het heel goed mogelijk dat u ook regelmatig therapie op onze vestiging heeft met uw vaste behandelaar. De modules kunt u hier terugvinden.

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen. De zorgstandaarden en de generieke modules voor meerdere psychische stoornissen en/of somatische aandoeningen kunt u vinden op https://www.ggzstandaarden.nl.