Informatie voor verwijzers

Wat is Leven & Zorg?

Leven & Zorg is een interculturele organisatie met werkgebieden in Amsterdam en Utrecht. Wij richten ons met name op thuiszorg en Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ). Met thuiszorg bedoelen we verzorging, wijkverpleging, hulp bij het huishouden, begeleiding,

 

Waarom doorverwijzen naar Leven & Zorg?

- GGZ en Thuiszorg onder één dak

Er zijn weinig zorgorganisaties die én GGZ én Thuiszorg bieden. Wij wel. Want wij willen de juiste zorg, op het juiste moment en op de manier die de patiënt wenst bieden. Vanuit de thuiszorg zagen wij een groeiende behoefte voor GGZ behandelingen aan patiënten. Daarom besloten wij om ook GGZ zorg aan te bieden.

- Nauwe samenwerking tussen disciplines

Onze medewerkers van de verpleging en verzorging, de behandelaren van de GGZ, de maatschappelijk werkers en medewerkers van hulp bij huishouden nauw samen. Mocht uw patiënt meer of andere hulp nodig hebben, handelen we doeltreffend door tijdig de medewerkers van de verschillende disciplines te betrekken en, indien nodig, in te zetten.

- Korte lijnen

Leven & Zorg kent geen bureaucratie; de lijnen zijn kort: daarom kunnen we snel schakelen en inspringen op veranderende situaties. We zijn flexibel en toegankelijk. U kent de zorgverleners of behandelaren persoonlijk en u krijgt uw contactpersoon snel te pakken wanneer dat moet.

- Denken in mogelijkheden

We denken we graag in mogelijkheden én met u en uw patiënt mee. De patiënt bepaalt, zover als mogelijk is, onze zorgverlening.

- Interculturele zorgverlening

De zorgverlening en de behandelingen sluiten aan op de culturele en/of religieuze achtergrond van cliënten en kan in eigen taal aangeboden worden. Onze medewerkers komen uit verschillende windstreken en kennen de cultuur.

- Geen GGZ wachtlijsten

Vrij uniek: Leven & Zorg GGZ kent geen wachttijden en we kunnen cliënten meteen helpen.

- Kleine teams

Wij begrijpen dat het (deels) afhankelijk zijn van een hulpverlener een grote impact heeft op het leven van patiënten. Vandaar dat wij met kleine teams werken en we zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij hen over de vloer laten komen of behandelen. Zo ziet de patiënt vaak dezelfde, vertrouwde gezichten!

GGZ Wachttijd

weken

Thuiszorg

Voor iedereen, en expert in interculturele zorgverlening.

Bel: 020 820 8230

GGZ

Specialist in interculturele GGZ zonder wachtlijsten.

Patient verwijzen

 

Behandeltrajecten

Klik hier om onze behandeltrajecten in de Basis en de Specialistische GGZ te bekijken.