Leven en Zorg Jeugd GGZ
Vanaf 1 januari 2018 is Leven en Zorg gestart met een afdeling voor Kind & Jeugd GGZ. De jeugdzorg van 5-18 jaar valt niet onder de zorgverzekeringswet, maar wordt door de gemeente waarin het kind woont geregeld.

Waarom Leven & Zorg Jeugd GGZ?
Leven & Zorg GGZ besteedt veel aandacht aan het systeem en culturele achtergrond waar uw kind in opgroeit. Uw afkomst en gewoontes en dat van uw kind/jeugdige zijn belangrijk voor wie u bent of uw kind/ jeugdige is. Daarom hebben wij behandelaren in dienst met verschillende culturele achtergronden en die verschillende talen spreken, zoals Nederlands, Engels, Duits, Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Berbers, Turks, Farsi en Dari.

Leven & Zorg Jeugd GGZ is een onderdeel van Leven & Zorg, dat maatschappelijk werk (ambulante begeleiding) en hulp bij het huishouden biedt. Dit heeft als voordeel dat wanneer blijkt dat uw gezin meer of andere zorg nodig heeft – zoals hulp in het huishouden, of coördinatie bij administratie- de behandelaren hun collega’s van de andere vakgebieden kunnen inschakelen. Zo krijgt u en uw systeem precies de zorg die u nodig heeft.

Het proces:
Een kind dat jeugdhulp nodig heeft bepaalt samen met de ouder(s) welk resultaat behaald moeten worden en welke hulp kind en gezin nodig hebben. Ouder(s) en kinderen krijgen daarbij ondersteuning in de mate waarin dat nodig is. Gekeken wordt naar het kind én de gezinssituatie. Vanaf 2018 worden alle leefgebieden die van belang zijn betrokken.

De verwijsprocedure:
In een gesprek met de ouder(s) en/of kind(eren) bespreekt de verwijzer (huisarts/andere medici, lokaal team, of GI) wat hun hulpvragen zijn en welke problemen er zijn die vragen om een oplossing. Voor de lokale teams zijn dit vragen van de ouder(s) zelf. De verwijzing kan via zorgdomein plaatsvinden of per fax.

Met ouder(s) en kind(eren) bepalen we wat de resultaten zijn die ze willen bereiken en we helpen de ouders dat in het perspectiefplan vast te leggen.

Onder het perspectiefplan hangt per jeugdige een eigen onderdeel met inhoudelijke resultaten en ook een eigen Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC).

Leven en Zorg jeugd GGZ biedt segment B, enkelvoudige jeugdhulp binnen de profielen 1 t/m 8 en 11.

Bij de intensiteit kan gekozen worden voor de kortdurende variant (perspectief of intensief) of de duurzame (licht en zwaar). Leven en Zorg Jeugd GGZ biedt beide varianten.

Perspectief en intensief zijn gericht op beter worden en herstel. Het richtpunt voor de maximale lengte voor een jeugdhulptraject met als intensiteit perspectief of intensief is 12 tot 18 maanden.

Perspectief:
kortdurende hulp, niet intensief, met als resultaat: ontwikkelen, beter worden, herstellen.

Intensief:
zware problematiek. Moeilijk te behandelen of begeleiden, maar wel oplosbaar. Langdurige inzet met hoge intensiteit. Met als resultaat: ontwikkelen, beter worden, herstellen.

Duurzaam wordt ingezet met als doel stabiliseren van de problematiek.

  • Duurzaam licht is een chronische vorm van ondersteuning, die (levens)lang kan zijn, maar waarbij niet vaak de inzet van hulp nodig is.
  • Duurzaam zwaar is vergelijkbaar met licht, maar kent zwaardere problematiek, waarbij veel en vaak hulp nodig is, soms zelfs de hele dag.

BEHANDELVORMEN
De behandelaren zijn gespecialiseerd in psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, transculturele systeem/relatietherapie, traumabehandeling (EMDR) en farmacotherapie. Behandeling en begeleiding voor licht verstandelijke beperking (LVB) is mogelijk.

Ook wordt er diagnostiek verricht naar diverse stoornissen/ beperkingen.