WACHTLIJSTEN

Ons streven is om u zo snel mogelijk te helpen. Maar, het kan voorkomen dat bij veel aanmeldingen u niet meteen de volgende week geholpen kunt worden. Wanneer het wat langer duurt voordat u geholpen kunt worden, plaatsen wij hierover een bericht op deze webpagina.

Basis GGZ: 6 weken intake + 2 weken behandeling
Spec. GGZ: 12 weken intake + 6 weken behandeling

Indien de behandeling na intake niet binnen 4 weken kan starten, wordt geadviseerd elders voor behandeling te kijken.