Welkom bij Leven&Zorg

Zorg in Nederland is omslachtig, log en inefficiënt. Dit kan veel makkelijker en overzichtelijker. Onze visie is dat wij zorg bieden die aansluit op uw wensen. U krijgt bij Leven & Zorg de zorg wanneer u die nodig heeft, op de locatie die u wenst en op de manier die u wilt. Hierdoor is de zorg van Leven & Zorg menselijker, sneller en doelgericht. Om dit te bereiken werken bij Leven & Zorg teams van deskundigen en medewerkers van verschillende disciplines nauw samen en kan er snel aan de bel getrokken worden en op juiste wijze ingegrepen worden, indien nodig. Ook maken wij gebruik van slimme ICT oplossingen om tijd te besparen met administratieve rompslomp, zodat de medewerkers meer tijd krijgen voor uw zorg.

Leven & Zorg loopt vooruit op de landelijke ontwikkelingen en springt in op de zorgbehoeftes die onbeantwoord blijven. Voorbeelden hiervan zijn zorg op afroep, zorgaupair, hoogcomplexe (specialistische) zorg aan huis, GGZ behandelingen in de avond, zorg en behandeling in eigen taal. Met deze dienstverleningen willen wij nog gerichter inspringen op uw wensen.

Leven & Zorg is een kleurrijke zorgorganisatie, met werkgebieden in Amsterdam en Utrecht en omgeving. Kleurrijk houdt voor ons in dat we dat wij open staan voor cliënten en medewerkers van alle gezindten. De professionals van Leven & Zorg kennen uw culturele en religieuze achtergrond; zij spreken letterlijk en figuurlijk uw (moeder)taal.

Wat doet Leven & Zorg?

Leven & Zorg is een interculturele organisatie met werkgebieden in Amsterdam en Utrecht e.o.  en richt zich met name op huishoudelijke  en Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ). Hulp bij het huishouden, begeleiding,

Leven & Zorg GGZ heeft als doel om uw geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen en/of herstellen. Ook streven onze behandelaren naar het voorkómen van psychische problemen. Leven & Zorg GGZ beschikt over een psychiater, GZ- psychologen en psychologen om u te behandelen.

Waarom Leven & Zorg

Leven & Zorg kent geen bureaucratie; de lijnen zijn kort: daarom kunnen we snel schakelen en inspringen op veranderende situaties. We zijn flexibel en toegankelijk. U kent uw zorgverleners of behandelaren persoonlijk en u krijgt uw contactpersoon snel te pakken wanneer dat moet.

Onze wereld draait om de uwe. Wij leveren de zorg waar u zich prettig bij voelt. Daarom zijn we betrouwbaar en meegaand, en denken we graag in mogelijkheden én met u mee (en niet voor u). U bepaalt, zover als mogelijk is, onze zorgverlening. Deze sluit aan op uw culturele en/of religieuze achtergrond en is, indien u wenst, in uw eigen taal. Onze medewerkers komen uit verschillende windstreken en kennen uw cultuur. Daarbij heeft Leven & Zorg geen wachttijden (OOK NIET BIJ DE GGZ!) en kunnen we u meteen helpen.